• کلود

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/7/29
  نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/7/29 تاریخ پایان دوره : 1398/7/30
  • کلود
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان