• کلود

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : کارگاه آموزشی تاریخ ثبت : 1398/7/29
    تاریخ شروع دوره : 1398/7/29 تاریخ پایان دوره : 1398/7/30
    • کلود
    • عنوان محل برگزاری